Zranenia a bolesť pohybového aparátu

 • 22. januára 2019

Pohybový aparát je komplexný systém v ľudskom organizme, ktorý zabezpečuje pohyb tela. Tento systém tvorí kostra – zložená z jednotlivých kostí, kĺby – umožňujú flexibilný pohyb a svalstvo. svaly sú motorom pohybu a dôležitou súčsťou oporného systému u človeka. Kĺby umožňujú pohyb rôznymi smermi. Pohybový aparát ako celok je riadený pomocou nervov.

Úrazy pohybového aparátu sa vyskytujú pomerne často. Okrem úrazov sú časté aj ochorenia pohybového aparátu, napríklad osteoartróza kĺbov, dorzalgia – bolesti chrbta, poruchy krčných a driekových medzistavcových platničiek, reumatoidná artritída a ďalšie.

Najčastejšie zranenia pohybového aparátu

 • celková únava
 • strata koncentrácie
 • nedostatok tréningu
 • precenenie vlastných síl
 • zlý odhad danej situácie a podmienok – pády, nárazy, sťažená orientácia v priestore, nedostatočné rozcvičenie, nevhodný odev a obuv

1. Poranenie mäkkých štruktúr

Svalové poranenia:

 1. Pohmoždenie (kontúzia) – prejavuje sa bolesťou svalu v mieste úrazu, miernym opuchom.
 2. Natiahnutie (distenzia) – vzniká pri neprimeranom svalovom natiahnutí, prejaví sa kŕčovitou bolesťou, pocitom napätia vo svale.
 3. Natrhnutie (ruptúra) – prejaví sa ostrou bolesťou svalu, pichnutím vo svale, obmedzením pohybu, môže sa objaviť mierna priehlbinka v danom mieste, modrina (hematón) a opuch.

Pri liečbe týchto poranení je nutný kľudový režim podľa rozsahu poranenia, na postihnuté miesto aplikovať studené obklady, ľadovať cca 10 minút každé 2 hodiny, na spevnenie sú vhodné tejpovacie pásky, elastické obväzy, bandáže.

Poranenia šliach

 1. Čiastočné poškodenie (parciálna ruptúra) – funkcia šľachy a svalu zostáva čiastočne zachovaná
 2. Úplné prerušenie (totálna ruptúra) – dochádza k úplnej strate funkcie šľachy, je potrebná chirurgická revízia so zošitím a následné znehybnenie po dobu 3 – 6 týždňov.

Poranenie kĺbov

 1. Podvrtnutie (distorsia) – dochádza k prekročeniu fyziologickej hranice rozsahu pohybu v kĺbe. Prejaví sa opuchom kĺbu, obmedzením pohybu, hematómom.
 2. Subluxácia (čiastočné vykĺbenie) – dochádza k parciálnemu narušeniu kĺbových plôch – hlavice a jamky. Môže dôjsť k čiastočnému natrhnutiu kĺbového puzdra a väzov, miernej nestabilite kĺbu.
 3. Luxácia (vykĺbenie) – úplná strata kontaktu kĺbových plôch hlavice a jamky. Príznakom je úporná bolesť, deformita kĺbu, úplná strata pohybu. Je nevyhnutná chirurgická repozícia (napravenie).

Liečba spočíva tiež v prechodnej imobilizácii postihnute časti.

2. Zlomeniny – poranenia, pri ktorých dochádza k prerušeniu kontinuity kostí

Zlomeniny najčastejšie vznikajú úrazovým mechanizmom, ale poznáme aj únavové (stresové), ktoré vznikajú z preťaženia a únavy svalovej opory.

Rozdeľujeme ich na: priečne, šikmé, špirálové, viac úlomkové. Môžu byť bez poškodenia kožného krytu, alebo otvorené  s narušením kože. k príznakom zlomenín patrí opuch a podliatina v mieste úrazu, bolesť s poruchou funkcie, deformita danej časti, prípadne jemné praskanie.

Pri liečbe v rámci prvej pomoci je dôležité postihnutú časť znehybniť, prípadne rany prekryť a zastaviť krvácanie. Nevyhnutná je samozrejme RTG diagnostika, pri niektorých komplikovanejších aj CT vyšetrenie.

Ak chceme úrazom pohybového aparátu predísť, je nutné nepreceňovať svoje sily! Je potrebný dobrý odhad danej situácie a podmienok, primeraná obuv a oblečenie, pri športových aktivitách dostatočné rozcvičenie, použitie správneho športového odevu a primerané dávkovanie záťaže. Pri práci používanie ochranných pracovných pomôcok. Nepodceňovať únavu a klimatické podmienky.

Pri prevencii zranení a regenerácii pri poraneniach, úrazoch Vám zaručene pomôže aj MUAY krém a MUAY olej.


Ďalšie zaujímavé články

Výhradný zástupca produktov MUAY pre slovenský trh

GREET Slovakia s.r.o
J. Kozačeka 29/2068
960 01 Zvolen