Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ GREET Slovakia, s.r.o., J. Kozačeka 29/2068, 960 01 Zvolen IČO 36 640 506, IČ DPH: SK 202 205 4408 e-mail: greetslovakia@gmail.com tel: +421 907 813 482 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,všetkyv platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. Prevádzkovateľ je platcom DPH.

1
2

Nákup tovaru

Pri nákupe tovaru zvoľte najskôr produkt, o ktorý máte záujem. V detailnom zobrazení (po kliknutí na tlačidlo Detail produktu ) si zvoľte požadované množstvo. Následne stlačte Kúpiť produkt. Presunie Vás to do Nákupného košíka, kde uvidíte prehľad Vami požadovaného tovaru. Skontrolujte požadované množtvo objednaného tovaru a stlačte tlačidlo Pokračovať. Následne vyplňte údaje zákazníka /povinné údaje/, prípadne aj fakturačné údaje /nepovinné údaje/. Ďalej zvolte opať tlačidlo Pokračovať. Skontrolujte si svoju objednávku a stlačte tlačidlo Dokončiť. Prípadne ak si želáte pokračovať v nákupe opať stlačte tlačidlo Produkty a pokračujete v objednávke ďalej. Objednaný tovar sa automaticky vkladá do nákupného košíka. Po ďalšom nákupe pokračujte rovnakým spôsobom ako predtým. Po dokončení objednávky obdržíte potvrdenie objednávky na Váš zadaný e-mail. Ak by ste e-mail o potvdení objednávky nedostali, prosím kontaktujte nas na greetslovakia@gmail.com

Spôsob platby

Platba dobierkou: platíte pri prevzatí tovaru. Objednávku uhrádzate v hotovosti kuriérovi  pri prevzatí tovaru. Daňový doklad (faktúra) je dodávaná a pribalená spolu s tovarom.

 

3
4

Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Cena za dopravu

Konečnú sumu vrátane dopravy, ktorú budete platiť v prípade dobierky pri prevzatí tovaru alebo vopred platobnou kartou, uvidíte vždy v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. V prípade platby kartou vopred už máte platbu uhradenú, kuriérovi už nič neplatíte. Ceny dopravy:  Doručenie kuriérom

  • Balik do 3kg – 4,20 eur
  • Balik do 5kg – 4,80 eur
  • Balik 5-10kg – 5,40 eur

Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH

5
6

Kedy obdržíte objednávku?

Po odoslaní objednávky tovaru na www.muaykrem.sk dostanete automaticky potvrdzovací e-mail s prehľadom objednávky a informáciou o tom, že Vaša objednávka bola prijatá do systému. Od tejto chvíle vynakladáme maximum na to, aby sme tovar čo najrýchlejšie doručili na Vašu adresu. Obvyklá lehota na doručenie tovaru k Vám sa pohybuje v rozmedzí 1 až 3 pracovných dní odo dňa objednania. Pokiaľ by lehota na doručenie tovaru mala prekročiť 5 pracovných dní, budeme Vás o tom bezodkladne informovať e-mailom, popr. telefonicky, a upresníme termín expedície. V prípade, že ste neobdržali od nás potvrdzovací e-mail alebo neobdržali od nás objednaný tovar ani informáciu o predĺženej lehote dodávky do 6 pracovných dní od uskutočnenia objednávky, prosíme, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky na greetslovakia@gmail.com alebo telefonicky na: 0915 932 068

Vrátenie peňazí

Samozrejmosťou je Vaša možnosť odstúpenia od kúpy tovaru (nárok na vrátenie nepoužitého tovaru) do 14 dní. Ak chcete túto možnosť využiť, postupujte prosím nasledovne: Tovar zabaľte podľa možnosti do originálneho balíka (obalu), v ktorom Vám bol doručený. Priložte originál našej faktúry, kópiu Vašej potvrdenky o zaplatení a ďalej informáciu, akým spôsobom a kam Vám máme peniaze vrátiť. Peniaze vraciame alebo formou bankového prevodu (je teda potrebné uviesť číslo Vášho účtu a meno) alebo poštovou poukážkou (uveďte meno a bydlisko). Takto pripravenú zásielku pošlite poštou ako obyčajný balík alebo obchodný balík, a to najneskôr do 14 dní od jej prevzatia na adresu firmy GREET Slovakia, s.r.o. Upozornenie: Neposielajte nám tovar naspäť formou dobierky! Tovar vrátený týmto spôsobom nemôžeme prevziať a predĺžili by ste tým aj dobu, potrebnú k tomu, aby Vám peniaze boli vrátené naspäť.

7
8

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  Uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email greetslovakia@gmail.com

Osobné údaje kupujúcich

Prevádzkovateľ nepredáva osobné údaje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

9

Výhradný zástupca produktov MUAY pre slovenský trh

GREET Slovakia s.r.o
J. Kozačeka 29/2068
960 01 Zvolen